Het Kolffgemaal speelt een belangrijke rol in het waterbeheer van de Tielerwaard, Culemborgerwaard en de Vijfheerenlanden. Al het overtollige regen- en kwelwater vanuit deze gebieden wordt verzameld in de Linge. Dit gemaal pompt het Lingewater op de Beneden-Merwede, met een maximale pompcapaciteit van 60.000 liter per seconde. Als het Kolffgemaal zijn werk niet zou doen, dan zou dit tot wateroverlast kunnen leiden in het hele stroomgebied van de Benden-Linge, tot Geldermalsen aan toe!

Adresgegevens

Rivierdijk

Hardinxveld-Giessendam