Van LF-netwerk naar icoonroutes

21 februari 2017

LF-routes zijn bekend als dé lange-afstandfietsroutes in Nederland, vooral bedoeld voor fietsvakanties. Nu er een landsdekkend netwerk van knooppuntroutes is, zijn er nieuwe mogelijkheden voor de LF-routes. De huidige netwerkfunctie is niet langer nodig.

De focus komt daarom te liggen op 10 nationale ‘icoonroutes’ met sterke thema’s en hoge service en kwaliteit voor de vakantiefietser. Routes waarmee we ook internationaal ons visitekaartje als fietsland kunnen afgeven. De aanpassingen vinden de komende jaren geleidelijk plaats.

Denk bijvoorbeeld aan de Zuiderzeeroute die nu is opgebouwd uit de LF21, LF22 en LF23. Dat zal dan straks één aaneengesloten route zijn. Korte LF-routes die nu vooral fungeren als 'verbindingsroutes' kunnen verdwijnen.

Op deze plek houden we u op de hoogte over de projectvorderingen.

De routes

Focus ligt op sterke thema’s en op meer gemak en beleving. Behalve voor lange-afstandfietsers worden de LF-icoonroutes, met behulp van de aansluitende knooppuntroutes, ook ontsloten voor dag- en weekendtochten. Naast de nationale LF-icoonroutes zijn er regionale icoonroutes als de Elfstedenroute, Van Goghroute, Berkelroute etc. Het vizier is gericht op onderstaande LF-icoonroutes: Kustroute (EuroVelo12) Maasroute Rijnroute (EuroVelo15) Limesroute Oranjeroute Zuiderzeeroute Hanzeroute