Start uitvoering programma Stroomlijn: Onderhoud van begroeiing in de uiterwaarden

02 november 2015

Rijkswaterstaat werkt aan de doorstroming van de rivieren bij hoogwater, door onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden. Krinkels-CSO heeft in opdracht van Rijkswaterstaat onderzocht welke begroeiing moet verdwijnen en verzorgt de uitvoering daarvan. Ook in de uiterwaarden van Rivierenland wordt begroeiing verwijderd. Meer informatie vindt u op de website www.uitvoeringstroomlijn.nl.

Wat is er aan de hand?
Het regent vaker en harder. Daardoor krijgen de Nederlandse rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoogwater. Bij hoogwater, als het water ook door de uiterwaarden gaat stromen, kan begroeiing de doorstroming van het water belemmeren. Struikgewas bijvoorbeeld, zorgt voor opstuwing doordat alle takken samen een behoorlijke belemmering voor de doorstroming vormen. Dit effect wordt steeds sterker doordat zich drijvend vuil ophoopt in die struiken. Goed onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden is daarom erg belangrijk. Hierbij houden we zo veel mogelijk rekening met beschermde dieren en planten zoals bevers en monumentale bomen.

Wat gaat Rijkswaterstaat daar aan doen?
Door goed te onderzoeken hoe het water bij hoogwater door de uiterwaarden stroomt, is voor elke uiterwaard bepaald welke ingreep in de begroeiing het grootste effect heeft op de waterstand. Samen met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden voeren we verschillende soorten ingrepen uit, op plekken waar het water bij hoogwater het hardst stroomt (de zogenoemde ‘stroombaan’):

  • We verwijderen bomen en struiken uit de stroombaan.
  • In dichtbegroeide rietlanden verwijderen we wilgen. Dit zorgt voor een betere doorstroming.
  • Ook maatwerk is mogelijk, zoals het weghalen van enkel de lage begroeiing uit een bos of het verwijderen van de onderste takken van bomen. Een bos blijft dan een bos maar staat niet meer als groene muur in de uiterwaarden. Waardevolle heggen en monumentale bomen blijven behouden. Ook houden we rekening met beschermde dier- en plantensoorten, zoals de bever, de kwartelkoning en stroomdalgrasland.

Wilt u weten wat er in uw uiterwaarde precies gebeurt?
Op de website www.uitvoeringstroomlijn.nl/uw-uiterwaard kunt u zien welke begroeiing in uw uiterwaard verwijderd wordt. Krinkels-CSO start dit najaar met de uitvoering. In meerdere fasen wordt de aangewezen begroeiing verwijderd. Op www.uitvoeringstroomlijn.nl/uitvoering/ vindt u meer informatie over hoe en wanneer de uitvoering precies plaatsvindt.

Foto: Krinkels-CSO